Baltikumvännerna i Korsnäs församling r.f. är en partipolitiskt och religiöst obunden frivilligorganisation, som utövar humanitär hjälpverksamhet i Baltikum och ryska Karelen. Allt arbete görs utan ersättning. Den grundades den 4 november 1999 av sju privatpersoner.

Bakgrund

År 1989 knöts de första kontakterna till Haapsalu i Estland. Följande år började hjälpsändningarna till Estland. Upp till 6 långtradarlass i året sändes iväg. År 1995 togs kontakter till Lettland och de första hjälpsändningarna fördes dit. Då hjälpbehovet i Baltikum minskade togs kontakter till Karelen tillsammans med en annan biståndsorganisation. Den första insamlingen gjordes år 1998 till ett barnhem för handikappade barn i Ladva. År 1999 gick den första egna hjälpsändningen till Karelen. Då konstaterades att den ökande verksamheten kräver en förening som är en juridisk person. 7 privatpersoner grundade därför föreningen och lät registrera den. Följande år knöts kontakter med socialmyndigheterna i Petrozavodsk.