I Karelen

Fadderbarnen
Fadderverksamheten fick sin början sommaren 2004. Genom att betala en månatlig fadderavgift hjälper faddern ett eller flera barn att få en drägligare tillvaro. Bidraget delas inte ut i kontanter utan familjen får varor som barnet behöver. Hjälpen kanaliseras via vår samarbetspartner hos socialmyndigheterna, som också väljer ut fadderbarnen och följer med familjens situation. Vi har valt att stöda enskilda fadderbarn eftersom det har visat sej att enskilda fadderförhållanden ger faddern en känsla av konkreta påverkningsmöjligheter. Dessutom är våra ekonomiska resurser för små för större fadderprojekt. Barnen kommer från samhällets fattigaste och svagaste grupper. Genom vårt stöd får de möjligheter att bo kvar hemma och få omsorg, mat, klädsel och gå i skola. Vi strävar efter att förbättra barnets hela livsmiljö.
Grunden för fadderverksamheten är FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi följer de finländska fadderorganisationernas etiska normer.
Om Du vill bli fadder, klicka här!

Soppköket
Soppköket ”Barmhärtigheten” upprätthålls av en lokal fond och får sina medel av lokala sponsorer. Köket serverar gratis måltider åt ca 65 barn och 10 åldringar, som har sociala problem. Barnen kommer från två skolor i grannskapet. De måste ha intyg från skolan på att de är i behov av gratis måltider.

Vi inledde samarbetet med soppköket år 2005 genom att ge det penningbidrag. Vi bidrar också med inköp av frukt och hygienartiklar.
År 2007 startade soppköksfadderverksamheten. Den innebär att den som blir fadder förbinder sej att månatligen betala en ”fadderavgift”, som går till stöd åt kökets verksamhet.Om Du vill bli soppköksfadder, klicka här!

Hjälpsändningar
För införsel av hjälpsändningar behövs tillstånd av de ryska myndigheterna. Försändelser med kläder, skor och sängkläder har gått till socialmyndigheternas fördelningscentral i Petrozavodsk. Tyvärr har fraktkostnaderna stigit så mycket att det är ifrågasatt hur länge det är värt att fortsätta med sändningarna.Ekonomiskt bistånd
Mottagningshemmet ”Nadeshda” har fått understöd för att skaffa hygienartiklar mm. Årligen har pengar getts för inköp av julgåvor.

-

”Barnhem nr 2” har bl.a. fått bidrag för att skaffa möbler till sovrummen. Likaså vi gett pengar till julgåvor.

-

Till övernattningshemmet ”Preodolenie” har vi bekostat renovering av de sanitära utrymmena och anskaffning av madrasser mm.