I Baltikum

Stipendier
Föreningen har en stipendiefond som stöder ungdomar som har växt upp på barnhem när de skall lämna barnhemmet och börja klara sig själva ute i samhället. För ungdomar som inte kan räkna på något stöd från föräldrar och släktingar kan också ett litet stipendium vara betydelsefullt. Stipendiefonden tar tacksamt emot bidrag.


Hjälpsändningar
Baltikumvännernas huvudsakliga samarbetspartners för att distribuera humanitärt bistånd i de baltiska länderna är Litauiska Samariterförbundet (länk: http://samarieciai.org/EN/) med huvudkontor i Vilnius, barnhemmen Auseklitis och Priedite i Daugavpils, Lettland samt Korsnäs församlings vänförsamlingar i Daugavpils, Lettland och Haapsalu, Estland.


Ekonomiskt bistånd
Föreningen är beredd att i mån av möjlighet stöda projekt i de baltiska länderna ekonomiskt.

Kontaktskapande verksamhet
Det personliga utbytet över lands- och språkgränser är en viktig prioritet för oss. Baltikumvännerna tar emot gäster med olika bakgrund och sammanför dem med finländare. Intresserade från våra trakter har också möjlighet att delta i föreningens resor.