Givarinfo

För penninginsamlingar har vi tillstånd från polismyndigheterna.
Insamlingstillstånd: RA/2018/687; 30.07.2018 – 30.06.2020.

Penningbidrag kan Du ge till följande ändamål:

A) bidrag till Baltikum, B) bidrag till Stipendiefonden, C) bidrag
till Karelen ( t.ex hemlösa, barnhem 2 och mottagningshemmet), D)
bidrag till soppköket i Karelen samt E) fadderverksamheten i Karelen.


Använd då nedanstående konton och respektive ref. nummer.


A) Baltikum:
Konto: FI08 5552 2520 0043 23
Ref.nr 2804
B) Stipendiefonden:
Konto: FI90 5552 2520 0116 74
Ref.nr 1407
C) Karelen:
Konto: FI08 5552 2520 0043 23
Ref.nr 8882
D) Soppköket Barmhärtigheten:
Konto: FI58 5552 2520 0054 60
Ref.nr 7773
E) Fadderverksamheten:
Konto:FI68 5552 2520 0116 82
Ref.nr 1436
F) Närhjälpen
Konto: FI08 5552 2520 0043 23
Ref.nr 1009
G) Dikoni
Konto: FI08 5552 2520 0043 23
Ref.nr 2008