Bli medlem
E-mail: info@baltikumvannerna.fi

E-post

Ordförande Bertel Flemming (0500 663533)

Kassör Ingemar Svevar (0400 667507 )

Ansvarig för Baltikum Guy Kronqvist (0400 866797)

Fadderansvarig Ingemar Svevar (0400 667507 )

Soppköksfadderansvarig Outi Lennes (050 5740345)

Info om oss på Facebook